Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dla przedsiębiorców na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy

Ankieta przygotowana została na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy. Ankieta ma charakter dobrowolny. Jej wypełnienie ma jedynie informacyjny charakter i żadnym wypadku nie jest zobowiązaniem ze strony Wypełniającego.

Prawidłowo opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększy szanse Miasta i Gminy Mordy oraz podmiotów działającym na jej terenie, na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie danych ogólnych dotyczących Państwa budynku

- stan w 2013 roku
* 1. Lokalizacja firmy
(nazwa miejscowości (sołectwa), w którym Państwa firma jest zlokalizowana)
* 2. Rodzaj działalności
Produkcyjna Usługowa
* 3. Branża działalności
Nazwa branży lub kod PKD
* 4. Budynki należące do przedsiębiorstwa
Łączna Liczba budynków
Liczba budynków biurowych
Liczba budynków produkcyjnych
Łączna powierzchnia użytkowa budynków [m2]
* 5. Rok budowy budynków przedsiębiorstwa
(jeżeli budynków jest kilka to lata ich budowy proszę wpisać po przecinku)
Rok
* 6. Czy jakiś budynek przedsiębiorstwa jest jednocześnie budynkiem mieszkalnym (Tak/Nie)
Tak Nie
* 7. Roczne zużycie paliwa w przedsiębiorstwie
(dotyczy zużycia na działalność produkcyjną lub usługową)
Węgiel kamienny [ton]
Miał [ton]
Ekogroszek [ton]
Olej opałowy [litrów]
Gaz z butli [liczba butli i poj.]
Energia elektryczna [kWh]
Ciepło sieciowe [GJ]
Biomasa [ton]
Inne
* 8. Sposób ogrzewania budynków przedsiębiorstwa
Ciepło sieciowe Ogrzewanie elektryczne Centralne ogrzewanie Kocioł w pomieszczeniu Własna kotłownia
* 9. Charakter wykorzystania ciepła
Ogrzewanie pomieszczeń Ciepła woda użytkowa Cele technologiczne
* 10. Roczne zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwie
[kWh]
11. Produkcja energii na potrzeby własne
Instalacja fotowoltaiczna Kolektory słoneczne Kocioł na biomasę Pompa ciepła Turbina wiatrowa Inne
* 12. Planowana modernizacja systemu grzewczego
Tak Nie
* 13. Planowane zastosowanie odnawialnych źródeł energii
Tak Nie
14. Planowana termomodernizacja budynku
Tak Nie
15. Środki transportu w przedsiębiorstwie
Liczba samochodów w użytkowaniu przedsiębiorstwa
Rodzaj użytkowanego paliwa
Średnia liczba pokonanych kilometrów w miesiącu
Orientacyjny odsetek przejechanych kilometrów w granicach gminy Mordy

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z firmą odpowiedzialną za przygotowanie dokumentu: datagis@datagis.pl, tel. 78 34 01 417.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .